Proje Uygulama ve Yönetimi

Müşteri ile ilk temas kurulduktan sonra öncelikle bir tanıtım toplantısı düzenler. Bu toplantının amacı firma hakkında bilgi edinmek, daha sonraki çalışmalar için ön hazırlık faaliyetlerini yürütmek ve sunulan hizmetleri müşteriye tanıtmaktır. Bir sonraki aşama müşteri firmanın isteği üzerine tekrar yapılacak bir tanıtım faaliyetidir. Firmaya özel olarak yapılan bu tanıtım süresince müşterinin spesifik sorunlarının da karşılanmasına özen gösterilir. Bu toplantının sonucunda müşteri firmaya bir teklif sunulabilir ya da olası bir projenin temel taşı niteliğinde Sistem Analizi çalışmasına yönelinir. Sistem analizinin hedefi, firmanın organik yapısını ortaya çıkartmak amacıyla,

  • Organizasyon yapısı
  • İş akışları
  • Görev tanımları
  • Bilgi işlem alt yapısı
  • Firma içi ve dışı veri ve doküman akışı

konularında proseslerin optimizasyonu açısından mevcut sistemin detaylı incelenmesini yapmak ve gerçekleştirilen çalışmayı dokümante etmektir. Sistem analizi sonucunda firmanın ihtiyaçlarının hangi oranlarda karşılandığı sorusunun cevabı da elde edilir. Karşılanamayan fonksiyonlar müşterinin isteği doğrultusunda geliştirilebilir.